Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή:
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την πλήρη, 6 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 3553/27.08.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, Θετικών, Τεχνολογικών και άλλων Επιστημών.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 09:00-15:00, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο ως Ιανουάριο και το θερινό εξάμηνο από Φεβρουάριο ως Ιούνιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία»
Κτήριο Δ’, γραφείο 317 (2ος όροφος)

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω, ΤΚ 122 44
Τηλ: 210 5381741, e-mail: msc.accounting@uniwa.gr

Περιγραφή

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές / διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση  σε  θεωρητικό  επίπεδο με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευμένη Λογιστική κατά κλάδο, τα ελεγκτικά συστήματα για τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση.