Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντικη Γεωλογία

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Γεωλογίας
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3358/τ.Β΄/10-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον
2. Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία
3. Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Θετικών επιστημών
Γεωγραφίας
Γεωτεχνικών Επιστημών
Επιστημών Περιβάλλοντος

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
kiratzi@geo.auth.gr
τηλ. 2310998470

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε κλάδους αιχμής της επιστήμης της Γεωλογίας και των εφαρμογών της. Αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων, μέσω της αποτελεσματικής σύνδεσης διδασκαλίας, έρευνας και εφαρμογής.

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.