Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων (Intelligent Management of Renewable Energy Systems)( πρώην Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του καταργηθέντος Τ.Ε.Ι. ΣτερεάςΕλλάδας)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή:
Τμήμα: Γενικό Τμήμα
Πόλη: ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 2730 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» (MSc in Intelligent Management of Renewable Energy Systems).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ψαχνά Εύβοιας, 34400

Τηλέφωνο: (+30) 22280 99641, 99550, 99603, 99652

Email: mes@core.uoa.gr

Περιγραφή

Το ΠΜΣ στην Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων έχει ως αντικείμενο τις τεχνολογίες της κατανεμημένης μικρο-παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), της ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικρο-δίκτυα με ευφυή έλεγχο, καθώς και της διαχείρισης και βελτιστοποίησης τέτοιων δικτύων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών του σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

ΕΣΠΑ