Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή:
Τμήμα: Άλλο Τμήμα εκτός ΑΠΘ/UNESCO Chair
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 4.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Ανθρωπιστικών Επιστημών
Κοινωνικών Επιστημών
Νομικές Επιστήμες

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ψυχολογίας ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Βενετίας Ca' Foscari (Ιταλία)

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Έδρα UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη
dipeace@psy.auth.gr
τηλ.: 2310995311

Περιγραφή

Τμήμα: Το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διευθύνεται από το European Inter-University Center/EIUC με έδρα τη Βενετία. Το Πρόγραμμα είναι Διαπανεπιστημιακό και σε αυτό συμμετέχουν 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Τα μαθήματα στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα στο Lido/Βενετία και στα 41 Ευρωπαϊκά συμμετέχοντα Πανεπιστήμια διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διατριβή (Master of Arts) συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα.

Τέλη Φοίτησης: Τα δίδακτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι 4900€ (συν κόστος εγγραφής 150€ και δαπάνη διοικητικής προώθησης της αίτησης 50€). Τα παραπάνω ποσά πληρώνονται στο EIUC.

Υποτροφία: Το EIUC δεν παρέχει πλήρεις υποτροφίες. Ένας περιορισμένος αριθμός φοιτητών μπορεί να επωφεληθεί από οικονομική ενίσχυση η οποία συνίσταται σε μερική συμβολή για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης και/ή σε ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα.

Χαρακτηριστικά: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

ΕΣΠΑ