Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης (Διακρατικό ΠΜΣ)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή:
Τμήμα: ΤΕΦΑΑ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

JUVASKOULA ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ