Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 2742/τΒ΄/10-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Βασικής Ιατρικής Έρευνας
Κλινικής Ιατρικής Έρευνας

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής και άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Επιστημών Υγείας
Ιατρικής
Βιολογίας

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Σμαράγδα Αρβανιτίδου
siarvani@auth.gr
τηλ. 2310 999339

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η εξειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.

Επιμέρους στόχοι είναι:

• η εκπαίδευση στην Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία και η κατεύθυνση της έρευνας σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής,

• η εκπαίδευση σε νέες μεθόδους μέσα από τη χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων,

• η εξειδίκευση στο σχεδιασμό, εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων,

• η διασύνδεση της ιατρικής έρευνας με την κοινωνική πράξη και τις Υπηρεσίες Υγείας

 

ΕΣΠΑ