Επιστήμες της τέχνης και εικαστικές τέχνες

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Καλών Τεχνών
Τμήμα: Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 7
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Εικαστικές Τέχνες 2. Επιμέλεια Εκθέσεων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ