Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, την Κλινική Πράξη και τη Δημόσια Υγεία (Epidemiology – Research Methodology in biomedical sciences, clinical practice and public health)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης,Μερική, Διά ζώσης & Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3647 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στους απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού

  • Πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.
    • Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών
    • Τμημάτων Διατροφής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών
    • Τμημάτων συναφών αντικειμένων
  • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Κτήριο 12)
Μικράς Ασίας 75, Γουδή, 11527
210 746 2109 ή 210 746 2074
210 746 2079
mscepi [at] med.uoa.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές
επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ταυτοποιήσουν και να ποσοτικοποιήσουν προβλήματα υγείας του πληθυσμού, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που συνδέονται με αυτά, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα μέτρων πρόληψης και θεραπείας των νοσημάτων και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στην
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

ΕΣΠΑ