Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: Σχολή Δημόσιας Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 4031/21.09.2020
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Ι: Γενική κατεύθυνση
Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Ειδίκευση Ι: Γενική κατεύθυνση, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.

Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 101- 339 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: igiannaki@uniwa.gr, υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας, Γραμματέα ΠΜΣ-ΕΠΥ.