Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο (Master 2:Droit public spécialisé)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Νομική Σχολή
Τμήμα: Νομική Σχολή (School of Law)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Bordeaux
Είδος ΠΜΣ: Διακρατικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 1.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικήμ, Γαλλική
ΦΕΚ: 277 Β΄2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο «Εξειδικευμένο δημόσιο δίκαιο» (Master 2 “Droit public spécialisé”).

Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί, ένας από κάθε Πανεπιστήμιο και θα γίνεται μνεία των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων.

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι αποδεικνύουν άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Το Κοινό ΠΜΣ «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» θα δέχεται είκοσι (20) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος. Μπορεί με αίτηση του να εγγραφεί ως υπεράριθμος, και μόνον ένας κατ’ έτος, μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Bordeaux της Γαλλίας

Σημειώσεις:

Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημήτριος Αθανασόπουλοςdathanas[at]law.uoa[dot]gr 210368-8656

Άρτεμη Τσιάναatsiana[at]law.uoa[dot]gr 210368-8651

Περιγραφή

Το Κοινό ΠΜΣ έχει σκοπό την εμβάθυνση πτυχιούχων Νομικών Σχολών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου, στα οποία δίδεται έμφαση κάθε έτος, ώστε να εξασφαλίζεται η εξειδίκευση και η συμμετοχή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης

ΕΣΠΑ