Εξειδίκευση στη νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4088/τ Β΄/19-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Νοσηλευτικής

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Διευθυντής
Κιουμής Ιωάννης
ikioumis@auth.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών και σπουδαστριών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Εντατικής Ιατρικής, η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και η ανάδειξη νέας επιστημονικής γνώσης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει τους νοσηλευτές να διαχειρίζονται προβλήματα επικίνδυνα για τη ζωή των ασθενών και να ανταπεξέρχονται σε σύνθετες και ακραίες καταστάσεις. Οι σπουδαστές θα εφοδιαστούν με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να παράσχουν όχι μόνο την κατάλληλη φροντίδα σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά και να διαχειριστούν τις ειδικές ψυχολογικές καταστάσεις που ανακύπτουν στις οικογένειές τους. Επίσης θα αποκτήσουν δεξιότητες που περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος παθολογικών καταστάσεων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη φροντίδα των ασθενών, τη διαρκή αξιολόγηση της κλινικής τους εξέλιξης, αλλά και τη χορήγηση μίας εξειδικευμένης και απαιτητικής θεραπευτικής αγωγής με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια. Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη ηγετικών προσόντων και στην ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης μελετών, ή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

 

ΕΣΠΑ