Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Α) ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Γ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ) ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π., ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (4 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (8 εξάμηνα)