«Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and Music Anthropology”

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Τμήμα: Μουσικών Σπουδών
Πόλη: Αθήνα
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: πλήρης, εξ αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4-6
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος B’ 744/18.02.2022
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι τίτλου Α ́ κύκλου σπουδών όλων των
Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

ΕΣΠΑ