Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 9.700 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3841/06-09-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

All candidates must have a solid academic background demonstrated by a university degree from a formally recognized Greek or foreign University. Variety in the profile of the candidates is encouraged. Applicants must also possess strong command of both spoken and written English.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (3 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (5 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 9700 ευρώ (πλήρης), 9900 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρή-
σεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business
Administration – MBA International)» έχειωςγνωστικό
αντικείμενο την Διοικητική των Επιχειρήσεων και συγκε-
κριμένα καλύπτει τα έξης πεδία:
α) Διοικητική Επιστήμη,
β) Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων,
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία,
ε) Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων,
στ) Οικονομική Επιστήμη,
ζ) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

ΕΣΠΑ