Διοίκηση Καινοτομίας, Τεχνολογίας & Επιχειρήσεων (MASTER in Innovation, Thechnology and Business Management)

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2774/12-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ