Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)(Master of Business Administration-MBA)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Department of Economics)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης, Εξ΄αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη, 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 3.750 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 3914 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα:

 • MBA (General Track)
 • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management)
 •  MBA με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
 • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το University of Athens MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

 • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
 • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
 • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Οι υποψήφιοι που προέρχονται από συγκεκριμένους κλάδους και επιστήμες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το:

 • ΜΒΑ (Γενική ειδίκευση)

ή/και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τα:

 • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
 • MBA με ειδίκευση την Λογιστική
 • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Μονάδων Υγείας.
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

Σημειώσεις:
 • Η φοίτηση στο University of Athens MBA είναι πλήρους (Full time) ή/και μερικής φοίτησης (Part time). Οι φοιτητές καθορίζουν διαρκώς την ένταση των σπουδών τους ανάλογα με τον ρυθμό της ζωής τους.
 • Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη (Full time), ενώ η μέγιστη 4 ακαδημαϊκά έτη (part time).

Επικοινωνία:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 750 ανά θεματική ενότητα

Περιγραφή

Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.