Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.350 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4062/τ.Β΄/17-9-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
mba@econ.auth.gr
τηλ. 2310991180

Περιγραφή

Το ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA)» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο προάγοντας την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Masterin Business Administration-MBA)» είναι:
– να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
– η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων Διοίκησης,
– η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και η προαγωγή της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ