Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 5.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ3082/27-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο χώρο της Διοίκησης Προσωπικού, σε μεγάλους οργανισμούς είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης απευθύνεται σε αποφοίτους Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ (ιδανικά με ειδίκευση σε θέματα οικονομίας και διοίκησης ή ψυχολογίας και συμπεριφοράς), με πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στον τομέα της διοίκησης προσωπικού μεγάλων οργανισμών και να σταδιοδρομήσουν σε αυτό το αντικείμενο.

Το Τμήμα Στελεχών απευθύνεται σε στελέχη με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία (μετά τη λήψη του πτυχίου), ιδανικά στο αντικείμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (στελέχωση, αμοιβές, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων), και πολύ καλή γνώση Αγγλικών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία από το χώρο εργασίας τους με τη θεωρητική και επιστημονική κατάρτιση που είναι απαραίτητη για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή πρακτικών και εργαλείων ΔΑΔ.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 5000 ευρώ (πλήρης), 6800 ευρώ (μερική)
Επικοινωνία
210-8203878 ( (επικοινωνία με το κοινό καθημερινά 12-3)
hrmsc_secr@aueb.gr

Περιγραφή

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΔΑΔ) έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς – αναπτυξιακούς ρόλους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:
α. Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Στρατηγική και Διεθνής Διοίκηση ΑΔ, Εργασιακές Σχέσεις-Διαπραγματεύσεις, Οικονομικά της Εργασίας, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά).
β. Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ, (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διαχείριση Ταλέντων, Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού, Πολιτικές και Διοίκηση Αμοιβών
Εκπαίδευση Προσωπικού, Διοίκηση και Αξιολόγηση Απόδοσης, Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ, Δείκτες
Μέτρησης ΑΣ και εξωτερική Ανάθεση.
γ. Μαθήματα που ενισχύουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών, Διαχείριση Ποικιλομορφίας και Εσωτερική Συμβουλευτική, Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επικοινωνία και Διαχείριση Κρίσεων

ΕΣΠΑ