Διιδρυματικό Π.Μ.Σ.με τίτλο: Cultural Heritage Materials and Technologies-CultTech

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εντατικό
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: 3181/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΔΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών καθώς και ειδικοτήτων μηχανικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

1)Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Σημειώσεις:

Department of History, Archeology and Cultural Resources Management
University of the Peloponnese, Old Camp
24 133 Kalamata, Greece

Contact email: culttech@go.uop.gr
Tel: (0030) 27210 65145 

Περιγραφή

Studies in the interdisciplinary field of Archaeological Science aim to bridge the gap between archaeology and the physical sciences. CultTech MSc is designed to provide broad but detailed knowledge in the theory, as well as practical experience in the major applications of science in archaeology.
 
CultTech students will be a part of a diverse and multi-national group and will be given the opportunity to use a wide range of specialist facilities and collections, while being taught by internationally recognized, research-oriented academic staff. They can use the course to obtain broad expertise in the field, or to specialize in areas such as materials analysis, cultural heritage management, field prospection, reconstruction of objects and sites, etc.
 
A key issue for CultTech is its orientation towards hands-on research thus offering post-graduate research training and the potential of the implementation of a thesis project closely related or within ongoing research projects.
 
The programme is a collaboration between the Department of History, Archaeology and Cultural Resources Management (University of the Peloponnese), the National Center for Scientific Research Demokritos and the National Observatory of Athens.​

ΕΣΠΑ