Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή: Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ, ΒΣΑΣ, Α.Δι.Σ.Πο)
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα ΒΣΑΣ ΠαΜακ
Ανωτ.Διακλαδ.Σχολή Πολέμου

Σημειώσεις:

Τα τέλη φοίτησης βαρύνουν το ΓΕΕΘΑ

Περιγραφή

Σπουδαστές και μετά την έναρξη του παρόντος προγράμματος, απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ), (βλ. άρθρο 7)

ΕΣΠΑ