Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες (Athens International Master’s Programme in Neurosciences)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Βιολογίας (Department of Biology)
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3802 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήματα Νοσηλευτικής,Οδοντιατρικής, &Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Ίδρυμα Ιατροβιολ Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Ελλην Ινστιτούτο Παστέρ,Ερευν Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ",Εθν Κέντρο Έρευνας Φυσ Επιστ «Δημόκριτος»,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6000 ευρώ για τους πολίτες άλλων χωρών

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/