Διδακτική των Βιοεπιστημών

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Μικροδιδασκαλίες
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 1 έτος για την Πλήρη, 2 έτη για την Μερική
Τέλη Φοίτησης: 2.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2896/19-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία των Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπο

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: dasimako@alex.duth.gr, τηλ. 25510 30610).

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Βιοεπιστημών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου  εξειδίκευση των πτυχιούχων  στη θεωρητική κι εφαρμοσμένη περιοχή της Διδασκαλίας και της Μάθησης στο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι «Master’s of Education (M.Ed.)».

Η λειτουργία του προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση, όπως και στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση οδηγεί στη χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους.

Την ευθύνη λειτουργίας του έχει η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος, ενώ τη Διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος. Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η Ειδική Γραμματεία του Μ.Δ.Ε.

ΕΣΠΑ