Διδακτική της Χημείας, Νέες για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ (Chemistry Education, Information and Communication Technology and Education for Sustainable

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Χημείας (Department of Chemistry)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3035/27.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Διδακτική της Χημείας/ Chemistry Education
2. Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες/ Information and Communication Technology
3. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/ Education for Sustainable Development

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ,
Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
master@chem.uoa.gr

Περιγραφή

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» έχει ως αντικείμενο τη Διδακτική της Χημείας. Συγκεκριμένα, παρέχονται γνώσεις, αρχές και μεθοδολογία για την έρευνα στη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας, στην αξιοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στην διδακτική πράξη και στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα:
(α) έρευνας της Διδακτικής της Χημείας,
(β) οργάνωσης και ανάπτυξης νέων μεθόδων διδασκαλίας της Χημείας καθώς και μεθόδων για την αξιολόγησης της διδασκαλίας της Χημείας,
(γ) αρχών, μεθοδολογιών και πρακτικών για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
(δ) Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητα εφόδια για τους εκπαιδευτικούς
(ε) Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
(στ) λειτουργίας, χρήσης και ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας (εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, πολυμέσα, Internet) και των εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

ΕΣΠΑ