Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Τμήμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 3.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3310/10.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Ογκολογική και Ανακουφιστική
  2. ΦροντίδαΕκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη
  3. Νευροεπιστήμες
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κλινικής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω
Email: ogdn@uniwa.gr

Περιγραφή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης
των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, του Διαβήτη και των Νευροεπιστημών και γενικότερα σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.

Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχηεπαγγελματίες υγείας, β) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και γ) η προετοιμασία των πτυχιούχων για τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορική διατριβή).

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν ανάλογα με την ειδίκευση:
• Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας
• Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, κέντρα υγείας, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
• Να στελεχώσουν Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες και Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης
Νευρολογικών και Νευροχειρουργικών Ασθενών
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά,
διαβητολογικά ή νευρολογικά).
• Να παράγουν και να εφαρμόζουν νέα γνώση και πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις
• Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την πιθανή συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών με την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ΕΣΠΑ