Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 4.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ:
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
  1. Αντιμετώπιση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας
  2. Διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

1η ειδίκευση: Ψυχολόγοι, Εργοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Μουσικοί, Λογοθεραπευτές
2η ειδίκευση: Ιατροί με ή χωρίς ειδικότητα

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ με τίτλο “Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας” έρχεται να καλύψει το εκπαιδευτικό κενό σε θέματα διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων ακουστικής αντίληψης ανεξάρτητα από την ακουστική οξύτητα (ακουόγραμμα). Δείτε σύντομο ενημερωτικό βίντεο στο www.apdseminars.gr. Η εκπαίδευση αφορά δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά σε μη Ιατρούς και προσφέρει θεωρητικές και πρακτικά εφαρμόσιμες γνώσεις μέσα από εξατομικευμένη ακουστική εκπαίδευση σε άτομα με διαγνωσμένη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά Ιατρούς παρέχοντας τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές γνώσεις για ενεργητική διαγνωστική πρακτική μέσα από σταθμισμένα εργαλεία για την ελληνική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα παρέχεται από μικρή ομάδα διδασκόντων με γνώσεις της τελευταίας πενταετίας για την αλληλεπίδραση της ακουστικής αντίληψης με τις νοητικές λειτουργίες (μνήμης, προσοχής) και πλαισιώνεται από αναγνωρισμένους καθηγητές του εξωτερικού. Ιστοσελίδα μεταπτυχιακού προγράμματος: www.apdmaster.gr.