Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3 για την Πλήρη φοίτηση, 6 για την Μερική φοίητηση
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 3235/08.08.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών Τμημάτων.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
mpep@uniwa.gr

τηλ. 210 5381323

Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση στο αντικείμενο αυτό σε θεωρητικό επίπεδο.

Η προαγωγή της Διοίκησης, με εφαρμογές στη Δημόσια Οικονομική Πολιτική αποτελεί σημαντικό στόχο αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Μετά το πέρας του ΠΜΣ ο πτυχιούχος θα είναι σε θέση να αξιολογεί θέματα που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.