Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Μερική, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2 για την πλήρη 4 για την μερική
Τέλη Φοίτησης: 6.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 3529/τ’ Β/21-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

α) Λογιστική και Ελεγκτική (Accounting and Auditing)
β) Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, και Διαχείριση Κινδύνων (Finance, Investments, and Risk Manage-ment)
γ) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting and Finance)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017.

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6000 ευρώ (πλήρης), 7400 ευρώ (μερική)

Επικοινωνία

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33,
Αθήνα 113 62
9ος όροφος, Γραφείο 913

 210 8203633, 210 8203630
Fax: 210 8203634

 master.accfin@aueb.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη
Λογιστική και Χρηματοοικονομική» «Master of Science (M.Sc.) in Accounting and Finance» στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής.
Το πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
α) Λογιστική
β) Ελεγκτική
γ) Χρηματοοικονομική
δ) Επενδύσεις
ε) Διαχείριση Κινδύνου

ΕΣΠΑ