Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 2
Τέλη Φοίτησης: 6.200 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
ΦΕΚ: ΦΕΚ3841/06-09-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

all University Degrees / Diplomas (Recognition by the Hellenic National Academic Recognition Information Centre is required. For further information regarding the recognition procedure

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: πλήρης (2 εξάμηνα) μερική, δια ζώσης (4 εξάμηνα)
Σχετικά με τα τέλη φοίτησης: 6200 ευρώ (πλήρης), 6400 ευρώ (μερική)

Περιγραφή

Το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» «Master
of Science (M.Sc.) in Financial Management» έχει ως
αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και
αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

ΕΣΠΑ