Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Εντατική
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 4462/τ Β΄/8-10-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
  • Οικονομικών Επιστημών
  • Πολυτεχνικών Σχολών
  • Θετικών Επιστημών
  • Επιστημών Περιβάλλοντος
  • Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Α.Σ.Ε.Ι. με συνάφεια
  • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. με συνάφεια
Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεια: Μουζά Αικατερίνη
τηλ: +302310997399
ηλ. Διευθυνση: kmouza@econ.auth.gr
Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, Γραφείο 202
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124

Περιγραφή

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Επικοινωνίας και Πολύπλοκων Συστημάτων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Tμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΕΣΠΑ