Δίκαιο και Οικονομία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2836/τΒ/16-7-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &-
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σημειώσεις:

Σχετικά με την παρακολούθηση: Παρασκευή
Σάββατο

Περιγραφή

Επιμόρφωση & Βελτίωση
ικανοτήτων των στελεχών, που εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης

ΕΣΠΑ