Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Department of Turkish Studies and Modern Asia
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 5.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική
ΦΕΚ: 4112 Β΄2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» (Geopolitical Analysis, Geostrategic Synthesis and Defence and International Security Studies).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα. Ως γλώσσες εργασίας χρησιμοποιούνται επίσης η Τουρκική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική, η Ισπανική και η ρωσική. Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει παθητική, τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής.
Επικοινωνία
κ. Γεωργία Κουλούρη, τηλ. 210 3689579, email: gokul@turkmas.uoa.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας έχει ως αντικείμενο τη Γεωπολιτική Ανάλυση, τη Γεωστρατηγική Σύνθεση και τις Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που προάγουν την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές, μέσω εξοικείωσής τους με τις σύγχρονες θεωρίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις προηγμένες τέχνες, τις σχετικές με τη θεωρία και την πράξη στα οικεία πεδία, καθώς και μέσω της εμπράκτου μυήσεώς τους στην επιστημονική έρευνα.

ΕΣΠΑ