Βυζαντινός κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή: Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Τμήμα: Φιλολογίας
Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης, Διά ζώσης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.100 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3180/2.8.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής.

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π) , Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
pmsbyzantinoskosmos@gmail.com
τηλ. 2731028833, 2721065132, 6932305407

Περιγραφή

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η έρευνα του Βυζαντινού Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ της Αρχαιότητας και του Νεότερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού.

ΕΣΠΑ