Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Τμήμα:
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.900 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 2096/Β/8-6-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Προϋποθέσεις

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

Σημειώσεις: