Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή: Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας
Τμήμα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης:
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 3124/τΒ/31.07.2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ