Αρχιτεκτονική Τοπίου

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 4
Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 619/Β’/20-5-2003, ΦΕΚ 592 /Β’/11-5-2006, ΦΕΚ 429/Β’/28-3-2007, ΦΕΚ 332/Β’/29-2-2008, ΦΕΚ 2561/Β’/18-12-2008, ΦΕΚ 3590/B'/31-12-2014
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεωπονίας
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Αγρονόμων Τοπογράφων & Τοπογράφων Μηχανικών

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Γεωπονίας ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Περιγραφή

Το ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου παρέχει βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που καθιστούν τους απόφοιτούς του ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης, η εφαρμογή της οποίας έχει άμεση επίπτωση στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αποκατάσταση του τοπίου, την αναβάθμιση και τον αειφόρο σχεδιασμό, προγραμματισμό του περιβάλλοντος, αστικού, αγροτικού ή φυσικού.

Διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας, καθώς και διπλωματούχοι / πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.