Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις (Τροποποίηση Τίτλου από: Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα)

Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πόλη: ΡΟΔΟΣ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 2.500 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: ΦΕΚ 2885/Β΄/19.07.2018, ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2137/Β'/07.06.2019
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΟΜΟΤΑΓΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Σ.Ε.)

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέας του Π.Μ.Σ.

Τηλ.: 22410 99370 και 6973683784, ώρες 08.30-16.00
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Rhodes_PMS_TheatreMed@aegean.gr , και στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: http://dms.aegean.gr

Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

ΕΣΠΑ