Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: Ιατρικής
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: Β΄2878/19-07-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:
Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Μοριακής Βιολογίας- Γενετικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής), Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας), Σχολών Ψυχολογίας, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανε

Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:
ΕΣΠΑ