Ακοολογία και Νευροωτολογία (Audiology & Neurotology)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Ιατρική Σχολή (School of Medicine)
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Διά ζώσης, Εξ'αποστάσεως
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 3.000 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 4044 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ακοολογία και Νευροωτολογία» (MSc in Otology and Neurotology) (90 πιστωτικές μονάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας).

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Διοικητική Μέριμνα και Επιστημονική Γραμματεία ΠΜΣ:

Για όποια θέματα σχετικά με το ΠΜΣ παρακαλώ επικοινωνήστε
Τηλέφωνο: 210 746.2691
Email: mscaudiol@gmail.com

Περιγραφή

Η Ακοολογία και Νευροωτολογία ασχολείται με τη μελέτη της φυσιολογίας και της παθολογίας του ακουστικού και αιθουσαίου συστήματος με σκοπό τη διάγνωση, διερεύνηση, θεραπεία και αποκατάσταση προβλημάτων ακοής και ισορροπίας, τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η Ακοολογία και Νευροωτολογία αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί πλέον εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας πρόσφατες εξελίξεις στη βιοφυσική, τη φυσιολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, και τις γνωσιακές επιστήμες. Παράλληλα, η σύγχρονη άσκηση της ιατρικής επιστήμης δίνει έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση του ασθενή, που απαιτεί τη δυνατότητα συνεργασίας επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής κατάρτισης στον τομέα της Ακοολογίας και Νευροωτολογίας. Το Π.Μ.Σ. στην «Ακοολογία και Νευροωτολογία» θα παρέχει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, καθώς και σε νοσοκομεία και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, ανάλογα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

ΕΣΠΑ