Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογίακαι Μετάφραση (English Language, Linguistics and Translation)

Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Department of English Language and Literature )
Πόλη:
Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ
Παρακολούθηση:
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα):
Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης
Γλώσσα Διδασκαλίας:
ΦΕΚ: 1729 Β'2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές [Μ.Α.(MasterofArts) in Linguistic Theory and Applications]
2. Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία [Μ.Α.(Master of Arts in Translation Studies and lnterpreting]

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:
Συνεργαζόμενα τμήματα:
Σημειώσεις:

Περιγραφή

κάτοχοι τίτλου του
Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής/ συναφών επιστημών/

ΕΣΠΑ