AS Automation System Hellas_Μηχανολόγος Μηχανικός Έργων

72 προβολές 08 Μαρτίου 2023

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας για τη θέση:
1. Κάντε "Σύνδεση" στην ιστοσελίδα μας με το ιδρυματικό σας e-mail.
2. Πατήστε "Αποστολή Βιογραφικού" και επισυνάψτε το βιογραφικό σας, το οποίο θα αποσταλεί αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εταιρία.
3. Στη συνέχεια η εταιρία θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

AS Automation System Hellas

Αποστολή βιογραφικών έως

03 Απριλίου 2023

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνική Χημικών Μηχανικών

H εταιρεία μας AS Automation System Hellas, πιστοποιημένη ως Great Place To Work® 2023 και ηγέτης του χώρου αυτόματων γραμμών παραγωγής και βιομηχανικού και κτιριακού αυτοματισμού στην Ελλάδα, με την ευκαιρία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεών της στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, αναζητά μηχανικό για να καλύψει την παρακάτω θέση:

Κωδικός θέσης: MES_0323

Αρμοδιότητες θέσης:

Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την εξασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα έργα κατασκευής γραμμών παραγωγής υγρών τροφίμων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προδιαγραφές της εταιρίας. Συγκεκριμένα:

 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση εργασιών, διασφαλίζοντας την παράδοσή του έργου εντός χρονικού πλαισίου, αντικειμένου και προϋπολογισμού.
 • Διασφάλιση απαιτούμενης διαθεσιμότητας και κατανομής πόρων.
 • Συνεργασία με την ομάδα έργου και με τον Project Manager.
 • Επίβλεψη συνεργείων υπεργολάβων – προγραμματισμός & συντονισμός εργασιών.
 • Εντοπισμός πιθανών πηγών προβλημάτων, λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή κινδύνων για το έργο και καθορισμός ενεργειών για την άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων.
 • Διασφάλιση εφαρμογής καλών πρακτικών υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πιστοποιημένα συστήματα της εταιρίας.
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου.
 • Δημιουργία και τήρηση αρχείων συνολικής τεκμηρίωσης έργου.
 • Δοκιμές, θέση σε λειτουργία και παράδοση έργου στον πελάτη.
 • Έρευνα για την προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων & αναλώσιμων έργων.
 • Συμβολή στην βελτίωση των διαδικασιών της εταιρίας.
 • Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης & σχεδιασμού στην φάση προετοιμασίας τεχνο-οικονομικών προσφορών για την ανάληψη έργων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου/Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση AutoCAD.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης πόρων.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων & ταξιδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την βαρύτητα της θέσης & την αξιολόγηση της επιλογής.
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ομαδική ασφάλεια ζωής & υγείας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.
 • Σύστημα παροχών εργαζομένων.
 • Διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση & ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα  δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο & χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Η AS Automation System Hellas δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016 GDPR και τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ