50 άτομα για 8μηνη Πρόσληψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

305 προβολές 12 Φεβρουαρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

OPEKEPE

Επιστημονικό Αντικείμενο
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Γεωπονία Κτηνιατρική Οικονομικές Επιστήμες

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021.

 

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.