Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ: Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών ερευνητών

56 προβολές 19 Σεπτεμβρίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

Αποστολή βιογραφικών έως

24 Σεπτεμβρίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Αποδελτίωση

Επιστημονικό Αντικείμενο
Βιολογία Χημεία Χημικών Μηχανικών

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις:

  • Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας μέσω σύναψης σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Development of tailored, electroconductive bioengineered scaffolds for neural tissue regeneration» στο πλαίσιο της Δράσης “Theodore Papazoglou” FORTH Synergy Grants και ακρωνύμιο “RENEW [Ref # PAR-0516].

Αναλυτικά εδώ

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Σεπτεμβρίου 2023).

 

  • Μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας – Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου

Αναλυτικά εδώ

  • Μια (1) θέση Υποψήφιου/ας Διδάκτορα – Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου

Αναλυτικά εδώ

  • Τρεις (3) θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών – Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου

Αναλυτικά εδώ

  • Δυο (2) θέσεις Μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας – Εργαστήριο Α. Παυλόπουλου

Αναλυτικά εδώ

(Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2023).

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ