Αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων ερευνητών πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)

152 προβολές 18 Φεβρουαρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Tο Εργαστήριο Τεχνοοικονομικής Ενεργειακών Συστημάτων (TEESlab – https://teeslab.unipi.gr/) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) έμμισθων θέσεων ερευνητών (με διάφορα επίπεδα εμπειρίας: νέοι απόφοιτοι, νέοι ερευνητές, έμπειροι ερευνητές, κ.λπ.) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC Horizon 2020, κ.λπ.).
Θέση 1:
Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Ενεργειακής &
Κλιματικής Πολιτικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς) ή Πτυχίο Οικονομικών και/ή Διοίκησης (ΑΕΙ) (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς),
2. Βασικές γνώσεις στο πεδίο των ενεργειακών συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ.
3. Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της τεχνοοικονομικής ενεργειακών συστημάτων με εφαρμογές στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική,
4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά),
5. Άριστη γνώση υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών γραφείου (π.χ., Microsoft Office).

Θέση 2:
Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Μοντελοποίησης Ενεργειακών Συστημάτων με επίκεντρο την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση μέτρων και πολιτικών υποστήριξης της μετάβασης σε οικονομίες χαμηλού άνθρακα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών & Πληροφορικής ή Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς)
2. Καλή γνώση προγραμματισμού ή άλλων υπολογιστικών εργαλείων,
3. Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της
ενεργειακής μοντελοποίησης,
4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά).

Θέση 3:
Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) για την αξιολόγηση πολιτικών και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών διαβούλευσης με κοινωνικούς φορείς για τον εντοπισμό θετικών σημείων μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς) ή Πτυχίο Οικονομικών και/ή Διοίκησης (ΑΕΙ) και/ή Κοινωνικών Επιστημών (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς),
2. Βασικές γνώσεις σε θέματα ενέργειας. Για παράδειγμα: εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ενεργειακός πολίτης, έξυπνες πόλεις κ.λπ.
3. Έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστημονική περιοχή της αειφόρου ανάπτυξης και της ολοκληρωμένης αξιολόγησης ενεργειακών & κλιματικών πολιτικών,
4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά),
5. Άριστη γνώση υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών γραφείου (π.χ., Microsoft Office).

Θέση 4:
Πλήρης ή μερική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα (EC Horizon 2020) στην περιοχή της Μοντελοποίησης Δυναμικών και Αλληλοεπιδρώντων Συστημάτων και Ανάπτυξης Εφαρμογών με επίκεντρο τη μηχανική μάθηση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) πενταετούς φοίτησης (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς) ή Πτυχίο Στατιστικής και/ή Πληροφορικής (ΑΕΙ) (βαθμός διπλώματος: τουλάχιστον Λίαν Καλώς),
2. Καλή γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων, συστημάτων παλινδρόμησης (regression), συσταδοποίησης (clustering) και στατιστικής ανάλυσης,
3. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών,
4. Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας και άνεση στην επικοινωνία (γραπτά και προφορικά).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 17η Μαΐου 2021, οι αιτήσεις όμως θα εξετάζονται με την παραλαβή τους.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.