Προκήρυξη για την πρόσληψη 150 ΠΕ στο Πυροσβεστικό Σώμα

215 προβολές 14 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

21 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

Επιστημονικό Αντικείμενο
Διεθνείς Σπουδές Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Υπηρεσιών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Μετεωρολογία Μηχανολόγων Μηχανικών Νομική Οικονομικές Επιστήμες Πληροφορική Πολιτικών Μηχανικών

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει την πρόσληψη 150 ιδιωτών στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώµα.

Μέσω του διαγωνισµού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισµού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις,
Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί, 15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις,
Μετεωρολογίας 19 θέσεις,
Νοµικής 18 θέσεις,
Οικονοµικών 32 θέσεις.

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν έως και την Τρίτη 21/9.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.