Δικηγόρος στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

27 προβολές 20 Νοεμβρίου 2020

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Αποστολή βιογραφικών έως

21 Δεκεμβρίου 2020

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

Διαύγεια

Επιστημονικό Αντικείμενο
Νομικές Επιστήμες

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21-12-2020

Αναλυτικά η Προκήρυξη

 

 

 

 

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.