Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης _ Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

54 προβολές 15 Σεπτεμβρίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικών έως

28 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Θετικές Επιστήμες Μαθηματικό Πληροφορική Πολυτεχνική Φυσική
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

• Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών, στην περιοχή των ΤΠΕ.

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων linux και σε ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – opensource). Για τα υποψήφια άτομα που δεν διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πεδίο των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών θα αξιολογηθεί τυχόν επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών.

• Συνέντευξη

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί:

  • Datacenters
  • Εικονικές υποδομές (virtualization)
  • Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
  • Λειτουργικά Συστήματα Linux

Δες την επίσημη προκήρυξη για λεπτομέρειες.

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.