(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. “Ε.Π.Ε.Κ.Α”) _ ΠΕ Φαρμακοποιό

46 προβολές 22 Απριλίου 2021

Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας, χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας! Πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ και στη συνέχεια επισυνάψτε το βιογραφικό σας & τη συνοδευτική επιστολή, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο e-mail που έχει δηλώσει η εταιρία.

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών "Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών"

Αποστολή βιογραφικών έως

22 Μαΐου 2021

Κατηγορία
Αγγελίες ΓΔ
Επιστημονικό Αντικείμενο
Φαρμακευτική

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών “Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών” (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. “Ε.Π.Ε.Κ.Α”) αναζητά έναν ΠΕ Φαρμακοποιό για την κάλυψη της θέσης στο κοινωνικό φαρμακείο δήμου Πόρου Αττικής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ενός έτους) και με δυνατότητα ανανέωσης της. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για άμεση πρόσληψη.

Παρακαλώ για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον φορέα:

Τηλέφωνο: 210-3625300

Email: info@depeka.gr

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.