Υποτροφίες Schuman: 428 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

167 προβολές 11 Ιουνίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Ιουνίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες πρακτικές ασκήσεις στην Γενική του Γραμματεία για να συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του οργάνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: είναι 18 ετών και άνω, κατέχουν πτυχίο (-α) πανεπιστημιακού επιπέδου, έχει πλήρη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση μιας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ, να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου, να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ.

Οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αδικούνται οι υποψήφιοι με αναπηρία.

Η πρακτική άσκηση Schuman θα ενισχύσει την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση. Θα σας παράσχει μια επισκόπηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα κρίσιμο βήμα για τη λήψη αποφάσεων και τον πολιτικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ.

Η πρακτική άσκηση Schuman μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, τα οικονομικά, το δίκαιο, η πολυγλωσσία, η διοίκηση, οι υποδομές και τα λογιστικά, η επικοινωνία ή η τεχνολογία πληροφοριών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών· υποψήφιοι ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτιστικού, εθνοτικού και θρησκευτικού υποβάθρου ή αναπηρίας ενθαρρύνονται να υποβάλλουν αιτήσεις, με εύλογες προσαρμογές τις οποίες ενδέχεται να χρειάζονται οι επιτυχόντες υποψήφιοι με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Κοινοβουλίου να τιμά τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν κατά την άσκηση του καθήκοντός τους, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας προσφέρει μια σειρά περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman στη μνήμη του Γιαν Κούτσιακ, του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Μηνιαίο Επίδομα: 1300€ και μερική κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση Schuman πρέπει:

 • να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας τους·
 • να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας υπό ένταξη ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας (μπορεί επίσης να προσφερθεί ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων πρακτικής άσκησης σε υπηκόους άλλων χωρών)·
 • να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου·
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης (πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα)·
 • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου·
 • να μην έχουν εργαστεί ή επωφεληθεί από οποιαδήποτε άλλη μορφή πρακτικής άσκησης για περισσότερους από δύο διαδοχικούς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ·
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Για να υποβάλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της αίτησης για πρακτική άσκηση:

 1. επιλέξτε και υποβάλλετε αίτηση για τρεις θέσεις πρακτικής άσκησης κατ’ ανώτατο όριο·
 2. εάν προεπιλεγείτε, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να αποδείξετε την καταλληλότητά σας·
 3. εάν επιλεγείτε, θα λάβετε επίσημη επιστολή αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης Schuman είναι πέντε μήνες:

 • Περίοδος πρακτικής άσκησης: από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου
 • Υποβολή αιτήσεων: από τη 1η έως τις 30 Ιουνίου

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.