ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023 για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. (Λήξη 31/3)

106 προβολές 17 Μαρτίου 2023

Πληροφορίες Αγγελίας

Επωνυμία Επιχείρησης

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Αποστολή βιογραφικών έως

31 Μαρτίου 2023

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Επιστημονικό Αντικείμενο
Εκπαίδευση Καλές Τέχνες Μουσικές Σπουδές

Από τον ΑΣΕΠ, γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (από 8/3/23) των υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντίστοιχα) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στις ανωτέρω Προκηρύξεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στις ανωτέρω  διαδικασίες λήγει στις 31 Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Δείτε σχετικές οδηγίες για το βιογραφικό σημείωμα.

ΕΣΠΑ