Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

115 προβολές 08 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες Αγγελίας

Αποστολή βιογραφικών έως

30 Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορία
Αποδελτίωση
Πηγή

kariera

Επιστημονικό Αντικείμενο
Κοινωνικές Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Πολιτικές Επιστήμες

Η εταιρεία ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, αναζητά Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο τη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες

 • Υλοποίηση, συντονισμός και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου
 • Εκπόνηση των απαιτούμενων παραδοτέων
 • Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων επίδοσης φυσικού αντικειμένου
 • Επικοινωνία με Αναθέτουσες και Διαχειριστικές αρχές και με λοιπούς Εταίρους των έργων
 • Προετοιμασία και τήρηση φακέλων φυσικού αντικειμένου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ , επιθυμητό Οικονομικών / Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατά προτεραιότητα σε έργα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής
 • Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας (γραπτός λόγος)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του πληροφοριακού συστήματος Argus ERP
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, αυστηρή τήρηση προθεσμιών
 • Ήθος, συνέπεια, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας

Αίτηση εδώ

Δείτε σχετικές οδηγίες για τη συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα.